Bepaalde gebeurtenissen die invloed hebben op de looptijd van de lening die onderliggend is aan de serie, hebben ook een terugslag op de looptijd van de serie.

  • Uitstel door corona: in het kader van de coronacrisis zijn maatregelen genomen om kredietnemers in moeilijkheden de mogelijkheid te bieden om hun terugbetaling tot 6 maanden uit te stellen. 
  • Uitstel bulletlening via BeeBonds: contractueel gezien hebben kredietnemers die via het BeeBonds-platform een ‘crowdlending’ lening hebben afgesloten, de mogelijkheid tot maximaal 6 maanden betalingsuitstel voor de eindaflossing.

 

In beide gevallen moet de kredietnemer voor deze bijkomende looptijd interesten betalen.