1. mozzeno beschikt dankzij de kredietnemer over een bedrag dat moet verdeeld worden tussen de investeerders die onrechtstreeks de betrokken lening hebben gefinancierd

  2. Het platform simuleert een eerste verdeling voor het volledige bedrag. Dat gebeurt pro rata het aandeel van elke investeerder. De simulatie houdt voor elke Note van elke investeerder rekening met de interest en het terug te betalen kapitaal, afgerond op 2 decimalen (op basis van het cijfer van het derde decimaal: naar beneden als het 3e cijfer tussen de 0 en 4 ligt en naar boven als het tussen de 5 en 9 ligt).

  3. Aan het einde van de simulatie controleert het platform of het totaal te verdelen bedrag volgens de simulatie niet hoger ligt dan het beschikbare bedrag. Dat kan een gevolg zijn van het afronden. Ligt het bedrag hoger, dan gebeurt er een tweede simulatie met een bedrag dat 0,01 euro lager ligt, en zo gaat het verder tot de simulatie op een effectief te verdelen bedrag uitkomt dat lager of gelijk is aan het te verdelen bedrag.

  4. Zodra er een mogelijke simulatie is gevonden, verdeelt het platform dit bedrag effectief over de Notes, in kapitaal en interesten. Het niet-verdeelde saldo wordt bewaard voor de volgende maand. Het wordt toegevoegd aan de andere betalingen van de kredietnemer en de volgende maand volgens dezelfde procedure verdeeld.