Vennootschappen worden meestal voor onbepaalde duur opgericht. De vennoten of aandeelhouders kunnen echter samen, via een besluit van de algemene vergadering, beslissen om de vennootschap voortijdig te ontbinden. 

Die algemene vergadering moet voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (nv, bvba en cv) steeds ten overstaan van een notaris plaatsvinden.

 

De ontbinding van een vennootschap leidt tot de liquidatie ervan. 

 

De liquidatie betreft het geheel aan handelingen die nodig zijn om de schuldeisers met behulp van het vermogen van de vennootschap te betalen en om het eventuele saldo te verdelen onder de vennoten of aandeelhouders. 

Die handelingen worden geleid door een of meerdere vereffenaars die in het proces-verbaal van ontbinding na de algemene vergadering zijn benoemd.

Wanneer de eventuele schuldeisers eenmaal zijn betaald en de balans van de liquidatie positief blijkt, worden de investeringen van de onderneming in mozzeno-Notes automatisch overgedragen aan de aandeelhouder(s) of venno(o)t(en). Die laatste dienen dit onmiddellijk aan mozzeno te melden om de overdracht van vorderingen inroepbaar te maken. Vanaf dan worden de terugbetalingen niet langer aan de onderneming overgemaakt, maar aan de aandeelhouder(s) of venno(o)t(en) als natuurlijk persoon. 

 

De aandeelhouder(s) of venno(o)t(en) dienen zelf na te vragen wie er betaald moet worden in het bijzondere geval van een overschot na de liquidatie.