Om op deze vraag te antwoorden, moeten we naar twee verschillende momenten kijken:

 

  1. De maandelijkse afbetaling door de kredietnemer. De eerste maandelijkse afbetaling gebeurt 30 dagen na de toekenning van de lening. Dat moment bepaalt wie recht heeft op welk prorata-percentage van interesten van de voorbije 30 dagen.  
  2. De uitbetaling van de maandelijkse afbetaling aan de investeerders die onrechtstreeks de lening hebben gefinancierd, gebeurt 15 dagen nadat de kredietnemer die afbetaling heeft gedaan. Die 15 dagen worden ingecalculeerd om eventuele technische problemen of laattijdige afbetalingen door de kredietnemer op te lossen. Dat tweede moment bepaalt wie recht heeft op de terugbetaling in kapitaal. Het platform kijkt dus wie op dat precieze moment Notes bezit om vervolgens het kapitaal-deel van de maandelijkse afbetaling aan hen terug te betalen.

 

Als u in een serie van Notes geïnvesteerd hebt tussen de datum waarop de kredietnemer zijn maandelijkse afbetaling doet en de datum waarop die afbetaling over de investeerders wordt verdeeld, krijgt u het deel in kapitaal, maar niet de interesten. De interesten die betrekking hebben op de eerste maand krijgt u bij de volgende uitbetaling, steeds prorata (30 dagen later, dus).

ik heb een terugbetaling ontvagen met € 0,00 interest

Als u in een serie van Notes geïnvesteerd hebt tussen de toekenning van de lening en de betaling van de eerste aflossing of tussen de betaling van twee aflossingen door de kredietnemer, ontvangt u voor de eerste betaling van interesten een bedrag dat naar evenredigheid van de datum van uw investering wordt berekend.

ik heb een terugbetaling ontvagen met lage interest