De kredietnemer kan via zijn mozzeno-account een afrekening van zijn lening krijgen. Door die afrekening te downloaden, bevestigt de kredietnemer aan mozzeno dat hij zijn lening gedeeltelijk of volledig wil terugbetalen binnen de 10 kalenderdagen.

 

In het geval van vervroegde terugbetaling van de lening dient de kredietnemer aan de kredietgever binnen 20 kalenderdagen volgend op voormelde kennisgeving een wederbeleggingsvergoeding te betalen ten belope van 6 maanden interest berekend aan de overeengekomen debetrentevoet op het nog te betalen saldo op de terugbetalingsdatum.

 

De vrijwillige vervroegde integrale terugbetaling maakt een einde aan de kredietovereenkomst.