De gevraagde bewijsstukken hangen af van het profiel van de aanvrager en het doel van het krediet.

  • Lening professioneel voertuig: een kopie van de ondertekende factuur die minder dan 1 maand oud is, of een kopie van de  bestelbon die ondertekend is door de verkoper en de kredietnemer en die minder dan 3 maanden oud is.
  • Lening professioneel materieel: een kopie van de ondertekende factuur die minder dan 1 maand oud is, of een kopie van de  bestelbon die ondertekend is door de verkoper en de kredietnemer en die minder dan 3 maanden oud is.
  • Lening werkkapitaal: de nood aan werkkapitaal moet worden aangetoond door de omzet van de professionele activiteit.
  • Lening aankoop van diensten: een kopie van de ondertekende factuur die minder dan 1 maand oud is, of een kopie van de  bestelbon die ondertekend is door de verkoper en de kredietnemer en die minder dan 3 maanden oud is.


Andere bewijsstukken kunnen eveneens door mozzeno gevraagd worden, zoals bijvoorbeeld:

  • een kopie van de identiteitskaart van de zelfstandige kredietnemer en de borgsteller;
  • een aanslagbiljet;
  • rekeninguittreksels;
  • een bewijs van woonplaats.