De gevraagde bewijsstukken hangen af van het profiel van de aanvrager en het doel van het krediet.

  • Lening professioneel voertuig: een kopie van de ondertekende factuur die minder dan 1 maand oud is, of een kopie van de ondertekende bestelbon die minder dan 3 maanden oud is.

  • Lening professioneel materieel: een kopie van de ondertekende factuur die minder dan 1 maand oud is, of een kopie van de ondertekende bestelbon die minder dan 3 maanden oud is.

  • Lening nood aan werkkapitaal: de nood aan werkkapitaal moet worden aangetoond door de omzet van de professionele activiteit.

 

Andere bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld een kopie van de identiteitskaart van de zelfstandige kredietnemer en de borgsteller, aanslagbiljetten, rekeninguittreksels en een bewijs van woonplaats kunnen eveneens gevraagd worden.