Ontdek hier hoe u in 9 stappen een investeringskrediet afsluit bij mozzeno:

  1. De aanvraag: De kredietnemer moet ten eerste zijn kredietaanvraag indienen. Hiervoor moet hij een aantal gegevens invullen inzake het doel van de lening, zijn persoonlijke en financiële situatie en de behoeften van zijn onderneming.
  2. Geschiktheid: mozzeno controleert op basis van verschillende bezorgde gegevens en documenten (balansen, aanslagbiljetten...) of de kandidaat-kredietnemer voldoet aan de voorwaarden om een kredietaanvraag in te dienen.

  3. Analyse van de kredietaanvraag: mozzeno analyseert de aanvraag en controleert met name of deze past bij de behoeften en de situatie van de kredietnemer. Als het resultaat van de analyse positief is, wordt de aanvraag voorlopig goedgekeurd. De kredietnemer krijgt verschillende documenten toegestuurd, waaronder een voorstel van overeenkomst en een aflossingsplan.

  4. Bewijsstukken: Wanneer de aanvraag voorlopig goedgekeurd is moet de kredietnemer verschillende bewijsstukken uploaden.

  5. Definitieve aanvaarding: De aanvaarding is definitief zodra alle vereiste bewijsstukken doorgestuurd, geanalyseerd en gevalideerd zijn.

  6. Ondertekening van de overeenkomst: Na definitieve aanvaarding van de aanvraag kan de kredietnemer – en de borgsteller in voorkomend – alle documenten van de kredietovereenkomst digitaal ondertekenen.

  7. De uitbetaling: Zodra de aanvraag definitief aanvaard is en de overeenkomst ondertekend is wordt het bedrag van de lening gestort op de  bankrekening dat de kredietnemer vermeld heeft in zijn aanvraag.

  8. De terugbetaling: elke maand betaalt de kredietnemer een deel van het kapitaal en de intresten terug in overeenstemming met het aflossingsplan dat werd overgemaakt bij het sluiten van de kredietovereenkomst.

  9. De beloning voor correcte terugbetaling: wanneer de kredietnemer zijn lening maandelijks op tijd afbetaalt – dat wil zeggen: ten laatste op de datum die in de aflossingstabel was voorzien of, wanneer de Europese domiciliëring mislukt is, ten laatste op de vijfde kalenderdag na de eerste per mail verstuurde herinnering – dan ontvangt hij op het einde van zijn kredietovereenkomst een beloning. Het bedrag van die beloning werd vastgelegd in zijn kredietovereenkomst.