1. Geschiktheid: mozzeno controleert op basis van verschillende gegevens en documenten (balansen, aanslagbiljetten...) of de kandidaat-kredietnemer voldoet aan de voorwaarden om een kredietaanvraag in te dienen.


2. De aanvraag: de kredietnemer wordt gevraagd een aantal gegevens in te dienen rond de reden van de lening, de noden van zijn onderneming en zijn persoonlijke en financiële situatie.


3. Het resultaat van de analyse van de kredietaanvraag: op basis van de meegedeelde gegevens analyseert mozzeno de aanvraag, en met name of deze past bij de behoeften en de situatie van de kredietnemer. Indien dat het geval is, wordt de aanvraag voorlopig aanvaard. De kredietnemer krijgt verschillende documenten toegestuurd, waaronder een voorstel van overeenkomst en een aflossingsplan.


4. Bewijsstukken en ondertekening van het contract: De kredietnemer moet verschillende bewijsstukken uploaden. Verder dient de kredietnemer alle documenten van de kredietovereenkomst digitaal te ondertekenen. Ook de borgsteller moet bepaalde documenten ondertekenen. 


5. Definitieve aanvaarding: de aanvaarding is definitief zodra alle vereiste bewijsstukken gevalideerd zijn en alle documenten van de overeenkomst correct ondertekend zijn.


6. De uitbetaling: het bedrag van de lening wordt gestort op de door de kredietnemer in de aanvraag vermelde bankrekening.


7. De terugbetaling: elke maand betaalt de kredietnemer een deel van het kapitaal en de intresten terug in overeenstemming met het aflossingsplan dat werd overgemaakt bij het sluiten van de kredietovereenkomst.


8. De beloning voor correcte terugbetaling: wanneer de kredietnemer zijn lening maandelijks op tijd afbetaalt – dat wil zeggen: ten laatste op de datum die in de aflossingstabel was voorzien of, wanneer de Europese domiciliëring mislukt is, ten laatste op de vijfde kalenderdag na de eerste per mail verstuurde herinnering – dan ontvangt hij op het einde van zijn kredietovereenkomst een beloning. Het bedrag van die beloning werd vastgelegd in zijn kredietovereenkomst.