Door persoonlijk borg te staan voor een lening die aan een onderneming of een zelfstandige is toegekend, verbindt de persoonlijke borgsteller - hetzij de zaakvoerder, hetzij een extra persoon - zich er hoofdelijk toe de lening en al de achterstandsrente terug te betalen in het geval dat de kredietnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 

mozzeno kan zich tot deze borgsteller wenden indien de onderneming ten minste twee termijnen niet heeft betaald en nog steeds niet heeft betaald één maand na een aangetekende brief tot ingebrekestelling.  

 

De interesten die de borgsteller moet betalen, mogen niet meer bedragen dan 50 % van het geleende bedrag. 

 

Wanneer de onderneming de maandelijkse afbetalingen van de lening keurig op tijd uitvoert, brengt mozzeno de borgsteller minstens één keer per jaar hiervan op de hoogte.  


Voorwaarden:


Woonplaats:
U dient minimaal 2 jaar in België te wonen (3 jaar indien u een identiteitsbewijs van het type E heeft).

       

Minimumleeftijd: 
18 jaar


Maximumleeftijd:

Er is geen maximumleeftijd vastgelegd. Het risico van de aanvraag wordt beoordeeld op basis van alle beschikbare gegevens, ongeacht de leeftijd van de aanvrager.