Door persoonlijk borg te staan voor de lening die aan zijn onderneming is toegekend, verbindt de zaakvoerder zich er hoofdelijk toe de lening en al de nalatigheidsrente terug te betalen in het geval dat zijn onderneming niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

 

mozzeno kan zich tot deze borgsteller wenden indien de onderneming ten minste twee termijnen niet heeft betaald en nog steeds niet heeft betaald één maand na een aangetekende brief tot ingebrekestelling.  

 

De interesten die de borgsteller moet betalen, mogen niet meer bedragen dan 50 % van het geleende bedrag. 

 

Wanneer de onderneming de maandelijkse afbetalingen van de lening keurig op tijd uitvoert, brengt mozzeno de borgsteller minstens één keer per jaar hiervan op de hoogte.