1. Voorwaarden van geschiktheid 


Een aanvraag wordt pas aanvaard wanneer:

  • Ze overeenstemt met de behoeften van de kandidaat-kredietnemer en zijn profiel. 

  • De kredietnemer kan voldoende cashflow aantonen om de kost van het nieuwe krediet te kunnen afbetalen. 

  • De kredietnemer heeft geen kredieten die het onderwerp zijn van een geschil.

 

Werkzaam als zelfstandige

Indien de aanvraag wordt ingediend voor een zelfstandige activiteit, moet die activiteit in België worden uitgeoefend sinds een periode die toelaat over minstens 3 aanslagbiljetten te beschikken.


Onderneming

Indien de aanvraag wordt ingediend voor een onderneming, moet die onderneming actief zijn in België sinds een periode die toelaat over minstens 3 balansen gepubliceerd in de Balanscentrale van de Nationale Bank te beschikken.


2. Voorwaarden van woonplaats

De zelfstandige kredietnemer of de vertegenwoordiger van de onderneming moet minstens 2 jaar in België wonen (3 jaar indien zijn identiteitsbewijs een kaart van het type E of F is).

     

3. Leeftijdsgebonden voorwaarden 

Minimumleeftijd: 18 jaar.