Uw investering in de zonnepanelen is gebeurd door middel van een financiële structuur opgericht door Luminus. mozzeno leent tot 10% van het totale bedrag van de installatie aan die financiële structuur.

 

Vervolgens geeft mozzeno particuliere investeerders – u dus – de kans om bij te dragen aan de financiering van die lening.

 

Het gaat om een aflosbare lening met een vaste maandelijkse afbetaling. Elke maand wordt er een gedeelte kapitaal en een gedeelte interest afbetaald.

 

mozzeno verdeelt die maandelijkse afbetaling elke maand verhoudingsgewijs over alle investeerders die hebben bijgedragen aan de financiering van de onderliggende lening.

 

Die terugbetaling in kapitaal en interesten komt elke maand automatisch op uw mozzeno-account. U kunt een overzicht van de voorbije en toekomstige terugbetalingen zien door onder het tabblad ‘Mijn Notes’ op het detail van uw investering te klikken.


Wat kan ik doen met de bedragen die maandelijks op mijn mozzeno-account worden terugbetaald?

 

U kunt het beschikbare bedrag ofwel opnieuw investeren in andere onderliggende leningen, of het gratis terug opnemen via de knop ‘geld opnemen’ in uw account.

 

Opgelet: niet-geïnvesteerde bedragen op uw mozzeno-account leveren geen rendement op.