De "algemene en bijzondere voorwaarden" van een Serie van Notes is een document dat de regels voor de betrokken Serie van Notes bevat en de risico's voor de investeerders beschrijft. Het document bevat ook de voorwaarden van de aanbieding. 


Opgelet, dit document is geen informatienota noch een prospectus in de zin van de Belgische wetgeving. Dit document wordt dus niet gecontroleerd door de FSMA, noch a priori noch a posteriori. Naar aanleiding van een versoepeling van de wetgeving op 21 juli 2018 is mozzeno immers niet meer verplicht om een prospectus of een informatienota te publiceren. Voor elke Serie van Notes publiceert mozzeno echter op eigen initiatief een document met alle belangrijke informatie over de aanbieding.

Wat is een Note en een serie van Notes?