Fiscale inwoners van België moeten op ontvangen interesten een roerende voorheffing van 30% betalen. Het is mozzeno die die voorheffing inhoudt. U hoeft uw ontvangen interesten dus niet meer op uw belastingaangifte te vermelden.

Dat betekent ook dat alle bedragen die u via mozzeno ontvangt, netto bedragen zijn.


Deze voorheffing wordt ingehouden op elke maandelijkse betaling van interesten. Ze wordt dus niet in één keer ingehouden bij de vervaldag van de serie van Notes. Dat wil zeggen dat het bedrag dat als voorheffing wordt ingehouden, dus niet opnieuw geïnvesteerd wordt en ook geen interesten oplevert.


Investeert u via een onderneming, dan houdt mozzeno geen roerende voorheffing in. U ontvangt de bruto interesten.

Op uw investeerdersaccount krijgt u jaarlijks een overzicht van uw investeerdersactiviteit op ons platform.


Investeerders die geen fiscale inwoners van België zijn, kunnen een verklaring van niet-residentie invullen.

U kunt het a hieronder invullen en terugsturen met een copie van uw identiteitskaart.

Na ondertekening van dat document, houdt mozzeno de roerende voorheffing niet langer in. De investeerder handelt de fiscale aspecten in dat geval zelf af, afhankelijk van zijn eigen belastingstelsel.