Investeerders moeten op ontvangen interesten een roerende voorheffing van 30% betalen. Het is mozzeno die die voorheffing inhoudt. U hoeft uw ontvangen interesten dus niet meer op uw belastingaangifte te vermelden.


Dat betekent ook dat alle bedragen die u via mozzeno ontvangt, netto bedragen zijn.


Deze voorheffing wordt ingehouden op elke maandelijkse betaling van interesten. Ze wordt dus niet in één keer ingehouden bij de vervaldag van de serie van Notes. Dat wil zeggen dat het bedrag dat als voorheffing wordt ingehouden, dus niet opnieuw geïnvesteerd wordt en ook geen interesten oplevert.


Investeert u via een in België gevestigde onderneming, dan houdt mozzeno geen roerende voorheffing in. U ontvangt de bruto interesten. Op uw investeerdersaccount krijgt u jaarlijks een overzicht van uw investeerdersactiviteit op ons platform.


Niet-ingezeten investeerders zouden, al naargelang het land waar zij wonen, mogelijk het recht om een aanvraag in te dienen om een deel van de ingehouden roerende voorheffing terug te betalen. De procedure voor de terugbetaling wordt beschreven op de website van de FOD Financiën:

Niet-ingezeten investeerders hebben voor de terugbetalingsaanvraag 5 jaar de tijd vanaf 1 januari van het jaar waarin de roerende voorheffing is gestort. In uw investeerdersaccount geeft mozzeno u jaarlijks een overzicht van uw ontvangen interesten en de gestorte roerende voorheffing.