Fiscale inwoners van België moeten op ontvangen interesten een roerende voorheffing van 30% betalen. Het is mozzeno die die voorheffing inhoudt. U hoeft uw ontvangen interesten dus niet meer op uw belastingaangifte te vermelden.

Dat betekent ook dat alle bedragen die u via mozzeno ontvangt, netto bedragen zijn.


Investeert u via een onderneming, dan kunt u de roerende voorheffing die is ingehouden op uw mozzeno.com-interesten, terugvorderen. Hiervoor dient u de betaalde voorheffing te vermelden op de belastingaangifte van uw onderneming.

Mozzeno stuurt u daarvoor elk jaar een overzicht van uw ontvangen interesten en de betaalde voorheffing.


Investeerders die geen fiscale inwoners van België zijn, kunnen een verklaring van niet-residentie invullen.

U kunt het a hieronder invullen en terugsturen met een copie van uw identiteitskaart.

Na ondertekening van dat document, houdt mozzeno de roerende voorheffing niet langer in. De investeerder handelt de fiscale aspecten in dat geval zelf af, afhankelijk van zijn eigen belastingstelsel.