Eigen aan het samenwerkingsmodel van mozzeno.com, is dat er zo veel mogelijk waarde rechtstreeks van de kredietnemers naar de investeerders wordt overgedragen. Dat is net wat mozzeno onderscheidt van zijn concurrenten.


In de twee onderstaande voorbeelden ziet u in detail hoe het jkp dat de kredietnemer betaalt, wordt verdeeld. In het eerste voorbeeld gaat het om een kredietdossier uit risicoklasse A.

De risicoklasse heeft een invloed op het jkp dat de kredietnemer betaalt, en dus ook op het mogelijk rendement van de investeerders. Aangezien het om een dossier uit klasse A gaat, betaalt de kredietnemer het laagst mogelijke jkp.


Dit percentage, min de beloning voor correcte terugbetaling, wordt in 3 delen verdeeld:

  1. De verwerkingskosten: de enige vergoeding die mozzeno.com inhoudt voor de analyse van het dossier, de opvolging en de financiering bij de gemeenschap van investeerders.
  2. De PROTECT verzekering: de verzekeringspremie die aan de kredietverzekeraar wordt overgemaakt voor het dekken van het niet-betalingsrisico van de kredietnemer. Aangezien het om een dossier uit risicoklasse A gaat, is het bedrag van de premie relatief laag in verhouding tot het jkp.
  3. Het brutorendement: de bruto interest die wordt overgemaakt aan de investeerders die de lening mee hebben gefinancierd, wanneer de kredietnemer zijn lening correct afbetaalt.

Voordat mozzeno het rendement aan de investeerder overmaakt, wordt voor inwoners van België de roerende voorheffing ingehouden. Die bedraagt momenteel 30%. Het nettorendement dat de investeerder ontvangt, komt dus overeen met het brutorendement min die voorheffing.
In het tweede onderstaande voorbeeld komt het kredietdossier uit risicoklasse D. Dat is de hoogste risicoklasse. Het jkp dat de kredietnemer betaalt, is dus ook het allerhoogst.

Op basis van dit voorbeeld kunnen we vaststellen dat als de verwerkingskosten niet stijgen, het de prijs van de verzekeringspremie is die veel hoger ligt. Dat is logisch, aangezien de lening die gedekt moet worden, een groter risico op wanbetaling inhoudt. Het brutorendement staat hiermee in verhouding.