Eigen aan het collaboratieve model van mozzeno, is dat er zo veel mogelijk waarde rechtstreeks van de kredietnemers naar de investeerders wordt overgedragen. Dat is net wat mozzeno onderscheidt van zijn concurrenten.

 

In de drie onderstaande voorbeelden ziet u in detail hoe het jaarlijks kostenpercentage dat de kredietnemer betaalt, verdeeld wordt.


In het eerste voorbeeld gaat het om een serie van Notes uit risicoklasse A+ met PROTECT-verzekering. De onderliggende lening is dus gedekt door een kredietverzekering.


De risicoklasse van de serie van Notes heeft invloed op het mogelijke rendement van de investeerder.


Dit percentage bestaat uit 3 elementen 

  1. De verwerkingskosten: de enige vergoeding die mozzeno inhoudt voor de analyse van de kredietaanvraag, zijn opvolging en zijn financiering bij de gemeenschap van investeerders. mozzeno betaalt de eventuele beloning voor correcte terugbetaling met de verwerkingskosten.

  2. Indien het gaat om een serie van Notes waarvan de onderliggende lening is gedekt door de PROTECT-verzekering: de verzekeringspremie die aan de kredietverzekeraar wordt overgemaakt voor het dekken van het niet-betalingsrisico van de kredietnemer.

  3. Het brutorendement: het gaat om de bruto interest die wordt overgemaakt aan de investeerders die hebben ingeschreven op de serie van Notes, wanneer de kredietnemer zijn lening correct afbetaalt. 

 

Voordat mozzeno het rendement aan de investeerder overmaakt, wordt voor inwoners van België de roerende voorheffing ingehouden. Die bedraagt momenteel 30%. Het nettorendement dat de investeerder ontvangt, komt dus overeen met het brutorendement min die voorheffing.In het tweede onderstaande voorbeeld komt de serie van Notes uit risicoklasse A en is ze niet gedekt door de PROTECT-verzekering. De onderliggende lening is dus niet gedekt door een kredietverzekering. Het gaat om het laagste risiconiveau voor een niet-verzekerde serie van Notes.

 

Op basis van dit voorbeeld kunnen we vaststellen dat als de verwerkingskosten niet stijgen, het de afwezigheid van de kost voor de PROTECT-verzekeringspremie is die het mogelijke rendement doet stijgen. De serie heeft dus een hoger potentieel rendement, maar ook een hoger risico op wanbetaling.In het derde voorbeeld komt het kredietdossier uit risicoklasse D en is het ook niet gedekt door een kredietverzekering. De PROTECT-verzekeringspremie moet dus niet worden betaald en weegt dan ook niet op het potentiële rendement van de investeerder.