De kredietnemers betalen maandelijks interest. Dat doen ze volgens de aflossingstabel van hun lening. De uitbetaling in interesten en kapitaal op de overeenstemmende serie van Notes gebeurt 15 dagen later. Die termijn geeft ons de kans eventuele problemen met de domiciliëring of betaling via overschrijving aan te pakken.

 

Wanneer de kredietnemer niet op tijd zijn maandelijkse afbetaling doet (termijn van 15 dagen inbegrepen), is er die maand geen terugbetaling in kapitaal en ook geen uitbetaling van interesten op de overeenstemmende serie van Notes. De interesten blijven echter lopen en worden indien mogelijk samen met de interesten van de volgende maand betaald. Soms heeft de kredietnemer in de tussentijd immers wel aan zijn betaling voldaan.

 

Wanneer de kredietnemer zijn maandelijkse aflossing slechts gedeeltelijk betaalt, worden er interesten uitbetaald op de serie van Notes - tenminste voor zover het beschikbare bedrag de verschuldigde interesten dekt. Het bedrag dat nog overblijft nadat de interesten betaald zijn, wordt gebruikt om de serie van Notes in kapitaal terug te betalen.

 

De betaling in interesten en kapitaal gebeurt niet rechtstreeks op uw bankrekening. Ze wordt op uw mozzeno.com-account gestort. Het geld is daardoor onmiddellijk beschikbaar om in een nieuwe serie van Notes te investeren.