De kredietnemers betalen maandelijks interesten. Dat doen ze volgens de aflossingstabel van hun lening. De uitbetaling in interesten en kapitaal op de overeenstemmende serie van Notes gebeurt twee weken later. Die termijn geeft ons de kans eventuele problemen met de domiciliëring of betaling via overschrijving van de maandelijkse aflossing aan te pakken.


Het interestbedrag dat in de eerste maand van uw investering in een serie van Notes wordt betaald, is evenredig met het moment waarop u hebt geïnvesteerd.

Indien een serie van Notes bijvoorbeeld de 10de van de maand als betaaldag heeft en u de 20ste van de maand hebt geïnvesteerd, dan ontvangt u voor deze maand 20/30 van de interesten.

U krijgt daarentegen wel het volledige kapitaalgedeelte van de maandelijkse aflossing terugbetaald, aangezien dat niet afhankelijk is van de inschrijvingsdatum.


De door mozzeno toegekende persoonlijke leningen hebben vaste maandelijkse termijnen. Het kapitaal- en interestgedeelte varieert dus in de tijd. Hoe dichter bij de einddatum van de lening, hoe hoger het terugbetaalde kapitaalgedeelte.


De opgegeven rentevoet van een serie van Notes is een jaarlijkse rentevoet. Die blijft vast in de tijd, maar is enkel van toepassing op het uitstaande investeringsbedrag in de bijbehorende onderliggende lening. Dat bedrag vermindert maandelijks naargelang de kapitaalaflossingen. Het bedrag waarop de rentevoet van toepassing is, vermindert dus ook in de tijd.


Wanneer de kredietnemer zijn maandelijkse aflossing niet op tijd betaalt (uitstel van 14 dagen inbegrepen), gebeurt er die maand geen terugbetaling in kapitaal en ook geen uitbetaling van interesten op de overeenstemmende serie van Notes. De interesten blijven echter lopen. Mogelijk worden ze samen met de interesten van de volgende maand betaald, indien de kredietnemer in de tussentijd zijn betalingsplicht is nagekomen.


Wanneer de kredietnemer zijn maandelijkse aflossing slechts gedeeltelijk betaalt, worden er interesten uitbetaald op de serie van Notes - tenminste voor zover het beschikbare bedrag de verschuldigde interesten dekt. Het bedrag dat nog overblijft nadat de interesten betaald zijn, wordt gebruikt om de serie van Notes in kapitaal terug te betalen.


De betaling in interesten en kapitaal gebeurt niet rechtstreeks op uw bankrekening. Het geld wordt op uw mozzeno.com-account gestort en is daardoor onmiddellijk beschikbaar om in een nieuwe serie van Notes te investeren.