Om de bankgegevens van de rekening waarvan wij de maandelijkse betalingen innen te wijzigen, volstaat het een verzoek in die zin te doen bij de supportdienst van mozzeno. Zij zullen helpen bij de stappen die u moet ondernemen. U dient ons in dat geval een kopie van de bankkaart van de nieuwe rekening te bezorgen. Daarnaast zal u ook gevraagd worden om een nieuw mandaat voor de SEPA-domiciliëring te ondertekenen.

Elke wijziging van bankgegevens dient u een maand van tevoren aan mozzeno mee te delen.


Die wijzigingen zijn natuurlijk kosteloos.