De gevraagde bewijsstukken hangen af van het profiel van de aanvrager en de mede-aanvrager en van de doelstelling van het krediet.

  • Lening renovatiewerken:
    • Facturen van minder dan 1 maand of ondertekende bestelbonnen van minder dan 3 maanden die minstens 75% van het gevraagde bedrag dekken
  • Lening voertuig:
    • Een kopie van de factuur of de ondertekende bestelbon van het voertuig
  • Lening fiets: 
    • Een kopie van de factuur of de ondertekende bestelbon van de fiets

Andere bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager en de mede-aanvrager, loonfiches, rekeninguittreksels en een bewijs van woonplaats kunnen eveneens gevraagd worden.