De gevraagde bewijsstukken hangen af van het profiel van de aanvrager en de mede-aanvrager en van de doelstelling van het krediet.

Een paar voorbeelden:

 1. Factuur of ondertekende bestelbon
  • Lening renovatiewerken:
   • Facturen van minder dan 1 maand of ondertekende bestelbonnen van minder dan 3 maanden die minstens 75% van het gevraagde bedrag dekken
  • Lening voertuig:
   • Een kopie van de factuur of de ondertekende bestelbon van het voertuig
  • Lening fiets: 
   • Een kopie van de factuur of de ondertekende bestelbon van de fiets

 2. Gezinssamenstelling
  https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/  3. Aanslagbiljet
  https://financien.belgium.be/nl/E-services/My_Minfin


 4. Onroerende Voorheffing
  https://financien.belgium.be/nl/E-services/My_MinfinAndere bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager en de mede-aanvrager, loonfiches, rekeninguittreksels en een bewijs van woonplaats kunnen eveneens gevraagd worden.