Alle Belgische ingezetenen tussen 18 en 64 jaar kunnen een leningaanvraag op het mozzeno-platform doen, voor zover zij geen kredieten hebben die het onderwerp zijn van een geschil en zij niet negatief geseind staan bij de Centrale voor kredieten aan particulieren. Opdat een aanvraag aanvaard wordt, moet die overeenstemmen met de behoeften van de kandidaat-kredietnemer en met zijn profiel.


Met welk identiteitsbewijs kan ik een leningaanvraag indienen?

  • Geldige identiteitskaart van een Belgische staatsburger
  • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van het type B, C en D
  • Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie van het type F en F+
  • Document ter staving van duurzaam verblijf van het type E+