• Woonplaats: u dient minimaal 2 jaar in België te wonen (3 jaar indien u een identiteitsbewijs van het type E heeft).
  • Minimumleeftijd: 18 jaar
  • Maximum leeftijd bij het begin van de overeenkomst: 65 jaar indien geen eigenaar en 1 ondertekenaar, 70 jaar indien geen eigenaar maar 2 ondertekenaars en 75 jaar indien eigenaar.
  • Geen kredieten hebben die het onderwerp zijn van een geschil en niet negatief geseind staan bij de Centrale voor kredieten aan particulieren. Of iemand al dan niet negatief geseind staat, wordt systematisch gecontroleerd bij alle ingediende aanvragen.
  • Opdat een aanvraag aanvaard wordt, moet die overeenstemmen met de behoeften van de kandidaat-kredietnemer en met zijn profiel.


Met welk identiteitsbewijs kan ik een leningaanvraag indienen?