• U woont in België
  • Minimumleeftijd: 18 jaar
  • Maximum leeftijd bij het einde van de overeenkomst:
    - 70 jaar indien u geen eigenaar bent en de aanvraag alleen doet;
    - 75 jaar indien u geen eigenaar bent en de aanvraag met een mede-kredietnemer doet;
    - 80 jaar indien u eigenaar bent en de aanvraag met een mede-kredietnemer doet.
  • Geen kredieten hebben die het onderwerp zijn van een geschil en niet negatief geseind staan bij de Centrale voor kredieten aan particulieren. Of iemand al dan niet negatief geseind staat, wordt systematisch gecontroleerd bij alle ingediende aanvragen.
  • Opdat een aanvraag aanvaard wordt, moet die overeenstemmen met de behoeften van de kandidaat-kredietnemer en met zijn profiel.


mozzeno biedt geen leningen aan voor de aankoop van een onroerend goed, de financiering van notariskosten of de financiering van een professioneel project.Met welk identiteitsbewijs kan ik een leningaanvraag indienen?


U dient minimaal 3 jaar in België te wonen indien u een identiteitsbewijs van het type E of F heeft.