Uw geld wordt maandelijks beschikbaar, afhankelijk van de aflossingen van de leningen. Als u de Notes niet kunt houden tot de eindvervaldag, dan belegt u er beter niet in.

 

Als de kredietnemer moeilijkheden ondervindt bij de aflossing, kan de kredietperiode worden gewijzigd. De kredietnemer heeft ook het recht om vervroegd af te lossen. In dat geval ontvangt u het resterende saldo van de lening en de rente op de datum van de vervroegde terugbetaling. U kunt dat geld dan opnieuw beleggen of overbrengen naar uw bankrekening.