Uw geld wordt maandelijks beschikbaar, afhankelijk van de aflossingen van de leningen. Als u de Notes niet kunt houden tot de eindvervaldag, dan zou u er beter niet in beleggen.


mozzeno biedt echter onder bepaalde voorwaarden een terugkoop van Notes aan.

 

De kredietnemer heeft het recht om zijn lening vervroegd af te lossen. In dat geval ontvangt u het resterende saldo van de lening en de rente op de datum van de vervroegde terugbetaling. U kunt dat geld dan opnieuw beleggen of overbrengen naar uw bankrekening.