Uw geld wordt maandelijks beschikbaar, afhankelijk van de aflossingen van de leningen. Als u de Notes niet kunt houden tot de eindvervaldag, dan zou u er beter niet in beleggen.

 

De kredietnemer heeft het recht om zijn lening vervroegd af te lossen. In dat geval ontvangt u het resterende saldo van de lening en de rente op de datum van de vervroegde terugbetaling. U kunt dat geld dan opnieuw beleggen of overbrengen naar uw bankrekening.