Uw rendement hangt af van vier elementen:


  1. De risicoklasse die u kiest voor uw belegging. Elke lening krijgt een risicoklasse toegewezen bij de toekenning. U vindt de huidige tarieven van de Notes op de pagina Investeren
  2. Deelname in de kosten van de PROTECT garantie, waarbij een kredietverzekeraar de betaling verzekert van drie achterstallige terugbetalingen en het resterende schuldsaldo. De kosten van de garantie zijn dus reeds in mindering gebracht bij de rentevoet van een serie van Notes
  3. De schommelingen van de aflossing van de lening waaraan uw belegging wordt blootgesteld.
  4. De roerende voorheffing van 30% die wij afhouden voor Belgische particuliere investeerders.


Hieronder vindt u diverse voorbeelden. De eerste twee voorbeelden zijn gebaseerd op de betaling van inschrijvingskosten (geen servicekosten), wat overeenkomt met het businessmodel van mozzeno bij de aanvang. Het derde voorbeeld omvat geen servicekosten en ook geen inschrijvingskosten, wat overeenkomt met het businessmodel van mozzeno sinds oktober 2017. Bij elk voorbeeld zijn de scenario's representatief, maar niet uitputtend. Naast het eerste standaardscenario zijn de andere scenario's uitzonderingen die afhankelijk zijn van elke specifieke serie van Notes (op basis van de risicoklasse, de duur, PROTECT-garantie, terugbetalingsgedrag ...). De reële rendementen zullen verschillen van die in de voorbeelden.

Voorbeeld 1:

Op basis van de volgende serie van Notes:

Aanvangsbedrag van de serie van Notes

€ 9.501,82

Risicoklasse

C

PROTECT-garantie

85%

Rentevoet Notes

4,85%

Inschrijvingskosten

1,00%

Servicekosten

0,00%

Maandelijkse aflossing

€ 178,22

Vervaldatum

60 maanden


Standaardscenario

Scenario

Opbrengstpercentage

Details van het scenario

Bruto

Netto
(30%)

Standaardscenario: de kredietnemer betaalt op tijd terug

4,43%

2,97%

-
Verschillende uitzonderlijke scenario’s, per volgorde van waarschijnlijkheid (aflopend)

Scenario

Opbrengstpercentage

Details van het scenario

Bruto

Netto
(30%)

Betalingsachterstanden voor de maanden 21 en 22, hervat vanaf de 23ste maand

4,43%

2,97%

Boetes en nalatigheidsinteresten voor de kredietnemer worden opgeteld en komen toe aan de houders van de Notes, dit resulteert in een iets hoger rendement.

Vervroegde terugbetaling na 18 maanden

2,99%

1,60%

De eerste interesten en wederbeleggingsvergoeding die aan de houders van de Notes toekomen, dekken meer dan de kosten van de kredietverzekeringspremie en de inschrijvingskosten. Het opbrengstpercentage is positief.

Wanbetaling na de 36ste maand

1,06%

-0,45%

De PROTECT garantie van 85% van de lening zorgt ervoor dat er vrijwel geen kapitaalsverlies is bij de Notes, ondanks de wanbetaling.

Wanbetaling na de 12de maand

-9,73%

-11,13%

De PROTECT garantie van 85% van de lening zorgt ervoor dat het kapitaalsverlies wordt beperkt bij de Notes, ondanks de vroegtijdige wanbetaling.

De kredietnemer betaalt zijn lening erg vroegtijdig terug in verhouding tot de duur ervan: na de 6e maand*.

-0,55%

-1,24%

De eerste interesten en wederbeleggingsvergoeding die aan de houders van de Notes toekomen, dekken slechts gedeeltelijk de kosten van de kredietverzekeringspremie en de inschrijvingskosten. Het opbrengstpercentage is negatief.

 * Tot op heden, niet op jaarbasis aangezien de periode van de investering minder is dan 1 jaar bedraagt. Alle andere rendementen zijn uitgedrukt op een actuariële en jaarbasis.

 

Voorbeeld 2:

Op basis van de volgende serie van Notes:

Aanvangsbedrag van de serie van Notes

€ 5.113,65

Risicoklasse

B

PROTECT-garantie

100%

Rentevoet Notes

4,38%

Inschrijvingskosten

1,00%

Servicekosten

0,00%

Maandelijkse aflossing

€ 151,65

Vervaldatum

36 maanden


Standaardscenario

Scenario

Opbrengstpercentage

Details van het scenario

Bruto

Netto
(30%)

Standaardscenario: de kredietnemer betaalt op tijd terug

3,70%

2,38%

-
Verschillende uitzonderlijke scenario’s, per volgorde van waarschijnlijkheid (aflopend)

Scenario

Opbrengstpercentage

Details van het scenario

Bruto

Netto
(30%)

Betalingsachterstanden voor de maanden 21 en 22, hervat vanaf de 23ste maand

3,70%

2,38%

Boetes en nalatigheidsinteresten voor de kredietnemer worden opgeteld en komen toe aan de houders van de Notes, dit resulteert in een iets hoger rendement.

Vervroegde terugbetaling na 18 maanden

3,57%

2,31%

De eerste interesten en wederbeleggingsvergoeding die aan de houders van de Notes toekomen, dekken meer dan de kosten van de kredietverzekeringspremie en de inschrijvingskosten. Het opbrengstpercentage is positief.

Wanbetaling na de 24ste maand

3,21%

1,97%

De PROTECT garantie van 100% van de lening zorgt ervoor dat er vrijwel geen rendementsverlies is bij de Notes, ondanks de wanbetaling.

Wanbetaling na de 12de maand

2,36%

1,05%

De PROTECT garantie van 100% van de lening zorgt ervoor dat het kapitaalsverlies wordt beperkt bij de Notes, ondanks de vroegtijdige wanbetaling.

De kredietnemer betaalt zijn lening erg vroegtijdig terug in verhouding tot de duur ervan: na de 6e maand*.

1,88%

0,75%

De eerste interesten en wederbeleggingsvergoeding die aan de houders van de Notes toekomen, dekken minstens de kosten van de kredietverzekeringspremie en de inschrijvingskosten. Het opbrengstpercentage is steeds positief.

* Tot op heden, niet op jaarbasis aangezien de periode van de investering minder is dan 1 jaar bedraagt. Alle andere rendementen zijn uitgedrukt op een actuariële en jaarbasis.


Voorbeeld 3:


Op basis van de volgende serie van Notes:

Aanvangsbedrag van de serie van Notes
€ 5.113,65
Risicoklasse
B
PROTECT-garantie
100%
Rentevoet Notes
3,70%
Inschrijvingskosten
0,00%
Servicekosten
0,00%
Maandelijkse aflossing
€ 151,65
Vervaldatum
36 maanden


Standaardscenario

Scenario

Opbrengstpercentage

Details van het scenario

Bruto 

Netto
(30%)

Standaardscenario: de kredietnemer betaalt op tijd terug

3,70%

2,38%

-
Verschillende uitzonderlijke scenario’s, per volgorde van waarschijnlijkheid (aflopend)

Scenario

Opbrengstpercentage

Details van het scenario

Bruto 

Netto
(30%)

Betalingsachterstanden voor de maanden 21 en 22, hervat vanaf de 23ste maand

3,70%

2,38%

Boetes en nalatigheidsinteresten voor de kredietnemer worden opgeteld en komen toe aan de houders van de Notes, dit resulteert in een iets hoger rendement.

Vervroegde terugbetaling na 18 maanden

3,57%

2,31%

De eerste interesten en wederbeleggingsvergoeding die aan de houders van de Notes toekomen, dekken meer dan de kosten van de kredietverzekeringspremie. Het opbrengstpercentage is positief.

Wanbetaling na de 24ste maand

3,21%

1,97%

De PROTECT-garantie van 100% van de lening zorgt ervoor dat er vrijwel geen rendementsverlies is bij de Serie, ondanks de wanbetaling.

Wanbetaling na de 12de maand

2,36%

1,05%

De PROTECT-garantie van 100% van de lening zorgt ervoor dat het kapitaalsverlies wordt beperkt bij de Serie, ondanks de vroegtijdige wanbetaling.

De kredietnemer betaalt zijn lening erg vroegtijdig terug in verhouding tot de duur ervan: na de 6e maand*.

1,88%

0,75%

De eerste interesten en wederbeleggingsvergoeding die aan de houders van de Notes toekomen, dekken minstens de kosten van de kredietverzekeringspremie. Het opbrengstpercentage is steeds positief.
* Tot op heden, niet op jaarbasis aangezien de periode van de investering minder is dan 1 jaar bedraagt. Alle andere rendementen zijn uitgedrukt op een actuariële en jaarbasis.