Uw rendement hangt af van vier elementen:


  1. De risicoklasse die u kiest voor uw belegging. Elke lening krijgt een risicoklasse toegewezen bij de toekenning. U vindt de huidige tarieven van de Notes op de pagina Investeren
  2. Deelname in de kosten van de PROTECT-verzekering, waarbij een kredietverzekeraar, volgens de graad van de PROTECT-verzekering, de betaling verzekert van drie achterstallige terugbetalingen en het resterende schuldsaldo. De kosten van de verzekering zijn dus reeds in mindering gebracht bij de rentevoet van een serie van Notes
  3. De schommelingen van de aflossing van de lening waaraan uw belegging wordt blootgesteld.
  4. De roerende voorheffing van 30% die wij afhouden voor Belgische particuliere investeerders.


De opgegeven rentevoet van een serie van Notes is een jaarlijkse rentevoet. Die blijft vast in de tijd, maar is enkel van toepassing op het uitstaande investeringsbedrag in de bijbehorende onderliggende lening. Dat bedrag vermindert maandelijks naargelang de kapitaalaflossingen. Het bedrag waarop de rentevoet van toepassing is, vermindert dus ook in de tijd.


Hieronder vindt u twee voorbeelden die overeenkomen met het businessmodel van mozzeno sinds oktober 2017. Bij elk voorbeeld zijn de scenario's representatief, maar niet uitputtend. Naast het eerste (standaard)scenario zijn de andere scenario's uitzonderingen die afhankelijk zijn van elke specifieke serie van Notes (op basis van de risicoklasse, de duur, PROTECT-verzekering, terugbetalingsgedrag ...). De reële rendementen zullen verschillen van die in de voorbeelden.

Voorbeeld 1:

Op basis van de volgende serie van Notes:

Risicoklasse

C

PROTECT-verzekering

80%

Rentevoet Notes

4,70%

Vervaldatum

30 maanden
Periodieke BetalingsdatumsMaandelijks


Standaardscenario

Scenario

Opbrengstpercentage

Details van het scenario

Bruto

Netto
(30%)

Standaardscenario: de kredietnemer betaalt op tijd terug

4,70%

3,27%

-
Verschillende uitzonderlijke scenario’s, per volgorde van waarschijnlijkheid (aflopend)

Scenario

Opbrengstpercentage

Details van het scenario

Bruto

Netto
(30%)

Betalingsachterstanden voor de maanden 11 en 12, hervat vanaf de 13ste maand

4,70%

3,27%

Boetes en nalatigheidsinteresten voor de kredietnemer worden opgeteld en komen toe aan de houders van de Notes, dit resulteert in een iets hoger rendement.

Vervroegde terugbetaling na 18 maanden

4,51%

3,12%

De eerste interesten en wederbeleggingsvergoeding die aan de houders van de Notes toekomen, dekken meer dan de kosten van de PROTECT verzekering. Het opbrengstpercentage is positief en redelijk gelijk aan het standaardscenario.

Wanbetaling na de 20ste maand

-1,34%

-2,66%

De PROTECT verzekering van 80% van de lening zorgt ervoor dat er vrijwel geen kapitaalsverlies is bij de Notes, ondanks de wanbetaling.

Wanbetaling na de 8de maand

-14,85%

-15,76%

De PROTECT verzekering van 80% van de lening zorgt ervoor dat het kapitaalsverlies wordt beperkt bij de Notes, ondanks de vroegtijdige wanbetaling.

De kredietnemer betaalt zijn lening erg vroegtijdig terug in verhouding tot de duur ervan: na de 1ste maand*.

4,70%

3,27%

De investeerder behoudt de reeds gekregen interesten en krijgt het nog verschuldigde kapitaal terug.

 * Tot op heden, niet op jaarbasis aangezien de periode van de investering minder is dan 1 jaar bedraagt. Alle andere rendementen zijn uitgedrukt op een actuariële en jaarbasis.


 

Voorbeeld 2:

Op basis van de volgende serie van Notes:

Risicoklasse

B

PROTECT-verzekering

100%

Rentevoet Notes

4,05%

Vervaldatum

36 maanden
Periodieke Betalingsdatums
Maandelijks

Standaardscenario

Scenario

Opbrengstpercentage

Details van het scenario

Bruto

Netto
(30%)

Standaardscenario: de kredietnemer betaalt op tijd terug

4,05%

2,82%

-
Verschillende uitzonderlijke scenario’s, per volgorde van waarschijnlijkheid (aflopend)

Scenario

Opbrengstpercentage

Details van het scenario

Bruto

Netto
(30%)

Betalingsachterstanden voor de maanden 21 en 22, hervat vanaf de 23ste maand

4,05%

2,82%

Boetes en nalatigheidsinteresten voor de kredietnemer worden opgeteld en komen toe aan de houders van de Notes, dit resulteert in een iets hoger rendement.

Vervroegde terugbetaling na 18 maanden

4,05%

2,82%

De eerste interesten en wederbeleggingsvergoeding die aan de houders van de Notes toekomen, dekken meer dan de kosten van de PROTECT verzekering. Het opbrengstpercentage is positief en is gelijk aan het standaardscenario.

Wanbetaling na de 24ste maand

3,75%

2,61%

De PROTECT verzekering van 100% van de lening zorgt ervoor dat er vrijwel geen rendementsverlies is bij de Notes, ondanks de wanbetaling.

Wanbetaling na de 12de maand

3,20%

2,23%

De PROTECT verzekering van 100% van de lening zorgt ervoor dat het kapitaalsverlies wordt beperkt bij de Notes, ondanks de vroegtijdige wanbetaling.

De kredietnemer betaalt zijn lening erg vroegtijdig terug in verhouding tot de duur ervan: na de 6e maand*.

4,05%

2,82%

De investeerder behoudt de reeds gekregen interesten en krijgt het nog verschuldigde kapitaal terug.

* Tot op heden, niet op jaarbasis aangezien de periode van de investering minder is dan 1 jaar bedraagt. Alle andere rendementen zijn uitgedrukt op een actuariële en jaarbasis.


Less ook "Hoe gaan we van het JKP betaald door de kredietnemer naar het potentiële rendement van de investeerder?"