De belangrijkste risico’s van een investering op mozzeno.com.


  1. De investering in de mozzeno-Notes impliceert een hoog risico, want de recuperatie van de geïnvesteerde bedragen en de betaling van het verwachte rendement hangen af van de correcte terugbetaling van de onderliggende leningen van een serie van mozzeno-Notes. 
  2. mozzeno NV is een recentelijk opgerichte vennootschap (december 2015). Daarom bestaat er een hoog risico dat mozzeno NV niet in staat is om haar doelstellingen te bereiken, wat invloed zou kunnen hebben op het nettorendement van de Notes.
  3. Het rendement kan negatief zijn wanneer de lening vervroegd wordt terugbetaald in de allereerste maanden.
  4. Het is mogelijk dat het scoringmodel en het model voor besluitvorming voor toekenning van een krediet, de terugbetalingscapaciteiten van een kredietnemer niet correct inschatten.
  5. De investering in de Notes moet worden beschouwd als een weinig liquide investering. In dit stadium is geen secundaire markt voorzien en de investeerder zal de geïnvesteerde bedragen uitsluitend terugkrijgen naargelang de terugbetaling van de lening(en).


Andere risico's worden beschreven in het prospectus. Om te investeren op mozzeno.com moet u eerst de informatie lezen en begrijpen die u in het prospectus en de definitieve voorwaarden vindt.