De belangrijkste risico’s van een investering op mozzeno:


  1. Een investering in mozzeno-Notes behelst een zeker risico. De investeerders kunnen een deel of de totaliteit van hun investering verliezen omdat de betalingen op de Notes volledig afhangen van de correcte betalingen aan mozzeno van de Lening onderliggend aan de Serie van Notes. Dit risico kan echter beperkt worden door de PROTECT verzekering.
  2. mozzeno NV is een recentelijk opgerichte vennootschap (december 2015). Daarom bestaat er een hoog risico dat mozzeno NV niet in staat is om haar doelstellingen te bereiken, wat invloed zou kunnen hebben op het nettorendement van de Notes.
  3. De beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument is gebaseerd op informatie die op het moment van de kredietaanvraag gekend of redelijkerwijs voorspelbaar was. De beoordeling houdt dus geen rekening met onvoorziene toekomstige gebeurtenissen die gevolgen zou kunnen hebben op de terugbetaling van de lening en op de performantie van de Notes (bv.: ontslag, dalende inkomsten, scheiding, ziekte, overlijden, enz.).
  4. De investering in de Notes moet worden beschouwd als een weinig liquide investering. In dit stadium is geen secundaire markt voorzien en de investeerder zal de geïnvesteerde bedragen uitsluitend terugkrijgen naargelang de terugbetaling van de lening(en).


Andere risico's worden beschreven in de voorwaarden van de aanbieding van elke serie van Notes van mozzeno.