Het minimale bedrag dat u moet toevoegen aan uw investeerdersaccount om van start te kunnen gaan met de beleggingen is € 500,00. U kunt vanaf € 25,00 in een serie van Notes investeren (behalve als het voor inschrijving beschikbare bedrag lager ligt) en tot maximaal 10 tot 40% van de waarde van uw portefeuille (investering + beschikbaar op uw investeerdersaccount) afhankelijk van de dekking van de PROTECT-garantie.

  • PROTECT-garantie van 100%: maximaal 40% van de huidige waarde van uw portefeuille
  • PROTECT-garantie van 80%: maximaal 20% van de huidige waarde van uw portefeuille
  • PROTECT-garantie van 60%: maximaal 10% van de huidige waarde van uw portefeuille


Als een investeerder een maximaal bedrag opgeeft om te beleggen in een serie van Notes en dat bedrag de vastgelegde investeringslimieten respecteert, dan zal dat bedrag belegd worden, tenzij het bedrag dat nog beschikbaar is in deze serie van Notes lager ligt. In dat geval zal dat lagere geïnvesteerde bedrag de inschrijving van die serie van Notes vervolledigen.