Wanneer u een investeerdersaccount aanmaakt, hebt u de keuze tussen twee opties:

  • Of u investeert als natuurlijk persoon, en in dat geval moet u meerderjarig zijn;
  • Of u investeert als onderneming en in dat geval moet u het recht hebben om de onderneming financieel te verbinden.

Om investeerder te worden, dient u een account aan te maken op het platform. Bij het maken van dit account zal u informatie gevraagd worden om u correct te kunnen identificeren. In het bijzonder moet u een IBAN-rekening hebben bij een Belgische of Europese kredietinstelling. We zijn waakzaam voor het risico op fraude, de financiering van terrorisme en pogingen om geld wit te wassen.