Om op het mozzeno-platform te kunnen investeren moet u:

  • Meerderjarig zijn indien u investeert als natuurlijk persoon;

  • Het recht hebben om de onderneming financieel te verbinden indien u investeert als onderneming;

  • Een account op de platform aanmaken en alle informatie meedelen die gevraagd is bij het aanmaken van deze account;

  • Een IBAN-rekening hebben bij een Belgische of Europese kredietinstelling, en dit met name om de risico's van fraude, witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen.