Uw lening terugbetalen

Wanneer wordt de eerste maandelijkse terugbetaling geïnd?
Eén maand na de inwerkingtreding van de lening is de eerste terugbetaling verschuldigd.
Vr, 23 Dec, 2016 at 9:50 AM
Ik wens af te zien van mijn lening, is dat mogelijk?
Ja, de kredietnemer is gerechtigd om af te zien van zijn leningsovereenkomst gedurende een termijn van veertien kalenderdagen beginnende op het tijdstip ...
Do, 29 Dec, 2016 at 12:34 PM
Ik wil mijn lening volledig of gedeeltelijk vervroegd terugbetalen. Wat moet ik doen?
De kredietnemer moet mozzeno minstens tien kalenderdagen voor de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de lening per aangetekende brief in kennis ...
Do, 29 Dec, 2016 at 12:33 PM
Wat gebeurt er als ik mijn lening niet kan terugbetalen?
Indien de kredietnemer moeilijkheden heeft om zijn lening terug te betalen, verdient het de voorkeur dat hij snel reageert om betalingsfaciliteiten te vr...
Do, 29 Dec, 2016 at 12:32 PM
Ik heb een eerste herinnering gekregen. Wat betekent dat voor mij?
Wanneer de kredietnemer een eerste herinnering ontvangt, moet hij zo spoedig mogelijk het bedrag van de verschuldigde maandelijkse terugbetaling betalen....
Do, 29 Dec, 2016 at 2:06 PM
Wat is een overdracht van loon?
Het is een door de kredietnemer ondertekend document. Het staat mozzeno toe om de werkgever van de kredietnemer te vragen mozzeno de achterstallige termij...
Do, 29 Dec, 2016 at 12:30 PM
Wat gebeurt er als u overlijdt?
In het geval van overlijden van de kredietnemer wordt de leningsovereenkomst tegen de zelfde bepalingen en voorwaarden voortgezet, zonder dat een nieuwe con...
Do, 15 Nov, 2018 at 6:18 PM
Wat moet ik doen om een kopie van de aflossingstabel van mijn lening te krijgen?
U kunt een kopie van de aflossingstabel van uw lening krijgen door contact op te nemen met de supportdienst van mozzeno.
Vr, 23 Dec, 2016 at 11:08 AM
Ik wens een attest van afsluiting te krijgen. Wat moet ik doen?
U kunt een attest van afsluiting krijgen door contact op te nemen met de supportdienst van mozzeno.
Vr, 23 Dec, 2016 at 11:08 AM
Ik wens een kopie van mijn overeenkomst te krijgen. Wat moet ik doen?
Een kopie van de leningsovereenkomst wordt ter beschikking gesteld van de kredietnemer op zijn dashboard dat online toegankelijk is via mozzeno.com.
Do, 29 Dec, 2016 at 12:29 PM