Uw lening terugbetalen

Wanneer wordt de eerste maandelijkse terugbetaling geïnd?
De eerste afbetaling is 30 dagen na de toekenning van de lening verschuldigd. De afbetaling gebeurt automatisch, via domiciliëring. De kredietnemer moet du...
Di, 18 Dec, 2018 at 5:30 PM
Ik wens af te zien van mijn lening, is dat mogelijk?
Ja, de kredietnemer is gerechtigd om af te zien van zijn leningsovereenkomst gedurende een termijn van veertien kalenderdagen beginnende op het tijdstip va...
Vr, 14 Dec, 2018 at 11:10 AM
Ik wil mijn lening volledig of gedeeltelijk vervroegd terugbetalen. Wat moet ik doen?
De kredietnemer moet mozzeno minstens tien kalenderdagen voor de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de lening per aangetekende brief in kennis st...
Ma, 25 Mrt, 2019 at 10:08 AM
Ik zit momenteel in financiële problemen, wat moet ik doen?
Indien u financiële problemen ondervindt, raden wij u aan onmiddellijk contact op te nemen met mozzeno, om uw situatie in detail te bekijken. U kunt mozzen...
Ma, 23 Mrt, 2020 at 10:13 AM
Ik heb een eerste herinnering gekregen. Wat betekent dat voor mij?
Wanneer de kredietnemer een eerste herinnering ontvangt, moet hij zo spoedig mogelijk het bedrag van de verschuldigde maandelijkse terugbetaling betalen. D...
Zo, 6 Jan, 2019 at 3:05 PM
Wat is een overdracht van loon?
Het is een door de kredietnemer ondertekend document. Het staat mozzeno toe om de werkgever van de kredietnemer te vragen mozzeno de achterstallige termijne...
Zo, 6 Jan, 2019 at 3:09 PM
Wat gebeurt er als u overlijdt?
In het geval van overlijden van de kredietnemer wordt de leningsovereenkomst tegen de zelfde bepalingen en voorwaarden voortgezet, zonder dat een nieuwe con...
Do, 15 Nov, 2018 at 6:18 PM
Wat moet ik doen om een kopie van de aflossingstabel van mijn lening te krijgen?
U kunt een kopie van de aflossingstabel van uw lening gratis krijgen door contact op te nemen met de supportdienst van mozzeno. Een kopie van de afloss...
Zo, 6 Jan, 2019 at 3:15 PM
Ik wens een attest van afsluiting te krijgen. Wat moet ik doen?
U kunt een attest van afsluiting krijgen door contact op te nemen met de supportdienst van mozzeno.
Zo, 6 Jan, 2019 at 3:16 PM
Ik wens een kopie van mijn overeenkomst te krijgen. Wat moet ik doen?
U kunt een kopie van de leningsovereenkomst gratis krijgen door contact op te nemen met de supportdienst van mozzeno. Een kopie van de leningsovereenkom...
Vr, 14 Dec, 2018 at 10:52 AM