Een lening aanvragen

Wat zijn de voorwaarden om een leningaanvraag te doen op het mozzeno-platform?
Alle Belgische ingezetenen tussen 18 en 64 jaar kunnen een leningaanvraag op het mozzeno-platform doen, voor zover zij geen kredieten hebben die het onderw...
Ma, 16 Apr, 2018 at 1:14 PM
Voor welk gebruik kan een lening worden aangevraagd?
Er bestaan verschillende soorten leningen: Lening renovatiewerken: indien u uw woning of uw tuin wenst te renoveren, ongeacht of u eigenaar of huurder b...
Ma, 16 Apr, 2018 at 1:20 PM
Welk bedrag en voor welke periode kan ik lenen?
mozzeno biedt kredieten aan van € 1.250,00 tot € 30.000,00. De terugbetalingstermijn is afhankelijk van het geleende bedrag: - Voor een bedrag tus...
Wo, 13 Sep, 2017 at 12:06 PM
Hoe kan ik weten of de voorgestelde lening past bij mijn persoonlijke situatie?
De leningscapaciteit en dus de terugbetalingscapaciteit van de kandidaat-kredietnemer is een erg belangrijk criterium om te beoordelen of een lening al dan...
Ma, 16 Apr, 2018 at 1:24 PM
Wat zijn de etappes van de aanvraag van een lening?
De aanvraag: de aanvrager moet verschillende gegevens invoeren inzake de reden van zijn lening, zijn behoeften en zijn profiel. Het resultaat van de analy...
Ma, 16 Apr, 2018 at 1:26 PM
Wat zijn de kosten voor de behandeling van de leningaanvraag?
Het betreft de kosten in verband met de behandeling van de leningaanvraag door mozzeno. mozzeno neemt geen vergoeding op de door de kredietnemer betaalde...
Do, 29 Dec, 2016 at 12:12 PM
Welke inlichtingen worden opgevraagd bij een leningaanvraag?
Verschillende inlichtingen worden opgevraagd bij de indiening van een leningaanvraag. Het is de bedoeling om op basis ervan de terugbetalingscapaciteit v...
Do, 29 Dec, 2016 at 12:16 PM
Welke stavingstukken moet ik voorleggen bij mijn leningaanvraag?
De gevraagde stavingstukken hangen af van het profiel van de aanvrager en de mede-aanvrager en van de doelstelling van het krediet. Lening ren...
Vr, 23 Dec, 2016 at 9:35 AM
Hoe staat het met de vertrouwelijkheid van de geleverde inlichtingen? En tot welke inlichtingen hebben de investeerders toegang?
De investeerders hebben geen enkele toegang tot persoonlijke informatie over de kredietnemers van mozzeno. De naam, de voornaam en het adres worden nooit...
Do, 29 Dec, 2016 at 12:17 PM
Hoe lang duurt de analyse van een leningaanvraagdossier?
mozzeno doet er alles aan om de duur van de analyse van een aanvraag zo kort mogelijk te houden. Indien het profiel van de kredietnemer en de mede-kredi...
Wo, 13 Sep, 2017 at 12:34 PM