De betalingsachterstand mag maximaal oplopen tot 3 maandelijkse aflossingen. Vanaf deze vervaldatum is mozzeno verplicht om de lening op te zeggen. 

 

Tijdens de eerste 3 maanden stellen de mozzeno-teams alles in het werk om de situatie van de kredietnemer te regulariseren. Dit doen ze op verschillende manieren: per mail, sms, (aangetekende) brief of via de telefoon.

 

Na deze periode moet mozzeno dus de lening opzeggen. Het volledige uitstaande saldo wordt opeisbaar en de nalatigheid moet worden gemeld aan de Centrale voor kredieten. 

 

Indien de lening gedekt is door de PROTECT-verzekering, draagt mozzeno de lening over aan de kredietverzekeraar Atradius. De betaalde vergoeding stelt mozzeno in staat om het uitstaande saldo aan de investeerders terug te betalen.

 

Indien echter de lening niet verzekerd is, draagt mozzeno de lening over aan een gespecialiseerde incassopartner. Deze laatste zal alle beschikbare middelen aanwenden, waaronder de activering van loonoverdracht, om het uitstaande saldo terug te krijgen. De bedragen die tot twee jaar na de oorspronkelijke vervaldag kunnen worden teruggevorderd, zullen pro rata onder de investeerders worden verdeeld.