Door borg te staan voor een persoonlijke lening, verbindt de garant zich er hoofdelijk toe de lening en al de nalatigheidsrente terug te betalen in het geval dat de kredietnemers niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

 

De borgstellingsovereenkomst wordt geregistreerd bij de Centrale voor kredieten aan particulieren. 

 

mozzeno kan zich tot deze borgsteller wenden indien de kredietnemers ten minste twee termijnen of een bedrag gelijk aan 20 % van het totale terugbetalingsbedrag of de laatste aflossing niet hebben betaald, en ze één maand na een aangetekende brief tot ingebrekestelling nog steeds niet hebben betaald.  

 

De interesten die de borgsteller moet betalen, mogen niet meer bedragen dan 50 % van het geleende bedrag. 

 

Wanneer de kredietnemers de maandelijkse afbetalingen van de lening keurig op tijd uitvoeren, brengt mozzeno de borgsteller minstens één keer per jaar hiervan op de hoogte.  


Voorwaarden:


Woonplaats:
U dient minimaal 2 jaar in België te wonen (3 jaar indien u een identiteitsbewijs van het type E heeft).

       

Minimumleeftijd:
18 jaar


Maximumleeftijd:

Er is geen maximumleeftijd vastgelegd. Het risico van de aanvraag wordt beoordeeld op basis van alle beschikbare gegevens, ongeacht de leeftijd van de aanvrager.