Series van Notes zonder beschermingsmechanisme zijn gebonden aan persoonlijke leningen die niet door een kredietverzekering zijn gedekt.


De gevolgen van een wanbetaling gebonden aan zulke lening verschilt naargelang het dossier in de precontentieuze of in de contentieuze faze zit.1. Precontentieuze fase (aanmaning)

Bij een achterstallige betaling van een enige aflossing doet mozzeno er alles aan om de kredietnemer op verschillende manieren te bereiken. mozzeno maakt hem duidelijk wat de mogelijke impact is en spoort hem aan zijn achterstallige betalingen recht te zetten.


Wanneer de kredietnemer twee volledige maanden achterstand heeft, wordt hij aangemaand om binnen de 30 dagen de situatie te regulariseren.


2. Contentieuze fase (geschil)

Zijn die dertig dagen voorbij en is de situatie niet geregulariseerd, dan wordt de lening opgezegd en wordt het verschuldigde restbedrag onmiddellijk opeisbaar.


mozzeno of een partner gaat vervolgens verder met het invorderen van de verschuldigde bedragen. Dat gebeurt zo grondig en uitgebreid mogelijk, met respect voor de geldende wetgeving.


De bedragen worden ingevorderd voor een periode van maximaal twee jaar, te tellen vanaf de theoretische einddatum van de lening. De ingevorderde bedragen worden onder de investeerders verdeeld naar evenredigheid van hun investering en na aftrek van de inningskosten.

 

Een wanbetaling van een niet-verzekerde lening kan dus leiden tot een gedeeltelijk of volledig verlies van de investering, afhankelijk van de ingevorderde bedragen en het moment waarop de wanbetaling plaatsvindt.


Om de invordering te vergemakkelijken, beschikt mozzeno onder meer over een akte van loonoverdracht, ondertekend door elke kredietnemer.


Hoe werkt de PROTECT-verzekering?