Wat betekent uitstel van betaling in het kader van de Covid-19-crisis?


Het uitstel van de maandelijkse aflossingen is een maatregel om de mensen te ondersteunen die financieel hard getroffen zijn door de coronacrisis. Indien u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een aanvraag indienen om te genieten van uitstel van maximum drie maanden. Na deze periode worden de betalingen gewoon hervat. 

 

Het uitstel van betaling is een maatregel die FEBELFIN samen met de kredietgevers en de federale overheid heeft genomen. 

 

Om van uitstel van een consumentenkrediet op afbetaling dat werd aagegaan voor 1ste mei 2020 te kunnen genieten, moet u dit uitdrukkelijk aanvragen via uw mozzeno-account. Er worden geen dossierkosten aangerekend. mozzeno zal uw aanvraag bestuderen en heeft het recht om deze te weigeren, indien u niet aan de vereiste voorwaarden voldoet of indien de door u verstrekte gegevens onjuist zijn.  

 

 Onder welke voorwaarden kan ik uitstel van betaling aanvragen? 


Om een uitstelaanvraag van een consumentenkrediet op afbetaling dat werd aagegaan voor 1ste mei 2020 te kunnen indienen, moet u op het moment dat u uw aanvraag indient aan elk van de volgende voorwaarden voldoen: 


1. Uw inkomen is op het moment dat u uw uitstel aanvraagt, gedaald of weggevallen omwille van de coronacrisis, bijvoorbeeld : 

  • als gevolg van tijdelijke of totale economische werkloosheid
  • doordat u het Covid-19-virus hebt opgelopen
  • doordat u uw zaak hebt moeten sluiten
  • door overbruggingsmaatregelen


2. Indien meerdere personen hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben, volstaat het dat één van deze personen op het moment van de uitstelaanvraag inkomensverlies lijdt als gevolg van de coronacrisis om aan de voorwaarde te voldoen, zelfs als de lening niet op zijn of haar naam is ingeschreven maar op de naam van één van de andere personen.


3. Op 1 januari 2021 heeft u geen betalingsachterstand van meer dan een maand op de lening waarvoor u uitstel vraagt. Let wel, het uitstel geldt enkel voor de toekomstige aflossingen van uw lening en is dus niet retroactief. Indien u na 1 januari en voor het indienen van uw uitstelaanvraag een maandelijkse aflossing niet hebt betaald, blijft de achterstand lopen en kan uw lening hierdoor opgezegd worden.


Indien u op het moment van de uitstelaanvraag in totaal meer dan 25.000 euro roerend vermogen op uw zicht- en spaarrekeningen en in uw beleggingsportefeuille bij een bank hebt, heeft mozzeno het recht om het uitstel te weigeren. Pensioensparen wordt hierbij niet meegeteld. 

 

Tot wanneer kan ik uitstel van betaling aanvragen? 


Als u op het moment dat u uw aanvraag indient aan alle voorwaarden voldoet, kunt u tot 31 maart 2021 uitstel van terugbetaling van uw lening aanvragen. 


Wat zijn de gevolgen van een uitstel van betaling voor mijn lening? 


Een uitstel van betaling heeft de volgende gevolgen voor uw lening:


1. De looptijd van uw lening wordt verlengd met het aantal maanden dat u uitstel van betaling krijgt (1 tot 3 maanden) ;


2. Het uitstel van betaling van uw lening betekent dat u uw lening (kapitaal en interesten) gedurende maximaal drie maanden niet hoeft terug te betalen ;


3. De opgebouwde interest tijdens dit betalingsuitstel zal gespreid worden over de resterende looptijd van uw lening. U krijgt een nieuwe aflossingstabel, die beschikbaar zal zijn in uw mozzeno-account. Dit betekent dus dat u meer interesten op uw lening zal betalen ;


4.  Indien u via mozzeno een AXA Credit Protection verzekering hebt afgesloten, wordt de dekking ervan niet verlengd met de uitstelperiode van de lening en eindigt deze op haar initiële einddatum. De looptijd van beide zal dus verschillen.