De termijn om een aanvraag voor betalingsuitstel in te dienen, liep tot 31 juli 2020. U kunt bijgevolg geen nieuwe aanvraag indienen. 


Indien u vóór deze datum betalingsuitstel hebt gekregen, kan dit uitstel eenmalig verlengd worden voor maximaal 3 maanden. Dit op voorwaarde dat u nog steeds aan de voorwaarden voldoet op het moment dat u de verlenging aanvraagt.