De huidige situatie leidt tot een algemene vertraging van de economie. Op de financiële markt vertaalt zich dit in een daling van de toegekende leningen en lagere investeringsbedragen.

 

Het 100% digitale model van mozzeno biedt onze investeerders en kredietnemers de mogelijkheid om al hun verrichtingen online uit te voeren, zonder dat ze zich hoeven te verplaatsen. Dit kan de impact van de conjuncturele situatie op de activiteiten van mozzeno afzwakken.

 

Er heerst grote onzekerheid over de ontwikkeling en de gevolgen van de crisis in de komende weken. 

Ter herinnering geven we nog even enkele belangrijke elementen van het samenwerkingsmodel van mozzeno mee:

  • In geval van crisis zijn particulieren op financieel vlak over het algemeen beter beschermd dan bedrijven, met name door tijdelijke maatregelen voor een vervangingskomen (vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrecht…);
  • De mozzeno-Notes met onderliggende leningen aan particulieren zijn verzekerd door Atradius ICP. Haar financiële gezondheid is door verschillende ratingbureaus geëvalueerd.