Wanneer wij een leningaanvraag ontvangen, gaan wij deze analyseren om na te gaan of de aanvraag past bij het profiel en dossier van de aanvrager en mozzeno de lening al dan niet kan toekennen.

Het kan gebeuren dat mozzeno niet in staat is om de gevraagde lening toe te kennen. Dat is bijvoorbeeld het geval als het gevraagde bedrag hoger is dan € 30.000,00, de gekozen termijn langer is dan 60 maanden of het doel van de lening een hergroeperingskrediet betreft.


mozzeno is een nieuwe oplossing voor samenwerkingsleningen. Wij bieden dan ook nog niet alle vormen van leningen aan.


Het voorstel om een dossier naar een partner te sturen biedt ons de mogelijkheid om een oplossing te zoeken voor een aanvrager aan wie wij niet meteen een oplossing kunnen voorstellen. Op die manier hoeft de aanvrager zijn aanvraag niet zelf opnieuw in te dienen bij een andere kredietgever.

De partners waarmee wij op vandaag samenwerken zijn: Elantis, Auxifina en Record Credits.


Ingeval Auxifina uw aanvraag verder behandelt, is Auxifina verantwoordelijk voor de hele procedure. Het lokale Auxifina-kantoor neemt contact op met de kredietnemer en laat weten of er een oplossing is gevonden voor de ingediende aanvraag. Vervolgens finaliseren ze samen het kredietdossier.


Indien Elantis als oplossing wordt voorgesteld, houdt mozzeno zich bezig met de procedure. De bewijsstukken van de kredietnemer worden gedownload op onze website en het Elantis-contract wordt elektronisch ondertekend via de interface van mozzeno.