Wanneer wij een leningaanvraag ontvangen, gaan wij deze analyseren om na te gaan of de aanvraag past bij het profiel en dossier van de aanvrager en mozzeno de lening al dan niet kan toekennen.

Het kan gebeuren dat mozzeno niet in staat is om de gevraagde lening toe te kennen. Dat is bijvoorbeeld het geval als het gevraagde bedrag hoger is dan € 50.000,00 of de gekozen termijn langer is dan 84 maanden.


mozzeno is een nieuwe oplossing voor samenwerkingsleningen. Wij bieden dan ook nog niet alle vormen van leningen aan.


Het voorstel om een dossier naar een partner te sturen biedt ons de mogelijkheid om een oplossing te zoeken voor een aanvrager aan wie wij niet meteen een oplossing kunnen voorstellen. Op die manier hoeft de aanvrager zijn aanvraag niet zelf opnieuw in te dienen bij een andere kredietgever.


De partners waarmee wij op vandaag samenwerken zijn: Cofidis.


Indien Cofidis als oplossing wordt voorgesteld, houdt mozzeno zich bezig met de procedure. De bewijsstukken van de kredietnemer worden geüpload op onze website en het Cofidis-contract wordt ondertekend nadat de papieren contracten zijn afgedrukt. Die worden via de post naar mozzeno teruggestuurd.