Stap 1: Notes beschikbaar voor inschrijving

  • De kredietnemer is voorlopig goedgekeurd ;
  • Hij heeft aangetoond dat hij zijn leningaanvraag wil afronden ;
  • mozzeno geeft de serie van Notes uit die met de lening overeenstemt.


In uw dashboard te vinden onder Tabblad “Handmatig investeren


Stap 2: Aangevraagde Notes

  • De investeerder heeft onrechtstreeks in de lening geïnvesteerd door in te schrijven op Notes


In uw dashboard te vinden onder Tabblad “Mijn lopende inschrijvingen


Stap 3: Bevestigde Notes

  • De kredietnemer heeft alle bewijsstukken bezorgd ;
  • De kredietnemer heeft de leningovereenkomst ondertekend ;
  • De serie van Notes die met de lening overeenstemt, is volledig ingeschreven.


In uw dashboard te vinden onder Tabblad “Mijn notes