Voor uw inschrijvingen onder het tabblad “Mijn Notes” verschijnen, gaan ze naar het tabblad “Mijn lopende inschrijvingen”.

Wanneer u op Notes inschrijft, is die inschrijving immers niet meteen definitief.


De inschrijving wordt pas bevestigd wanneer aan deze 3 voorwaarden is voldaan:

1. De onderliggende lening moet volledig gefinancierd zijn. Dat wil zeggen dat alle Notes van de Serie moeten zijn ingeschreven.

2. De kredietnemer moet alle gevraagde bewijsstukken hebben bezorgd.

3. De kredietnemer moet zijn leningovereenkomst en alle andere noodzakelijke contractuele documenten hebben ondertekend.


Wanneer er niet aan die 3 voorwaarden wordt voldaan, wordt de serie van Notes die met de lening overeenstemt, geannuleerd. Bijgevolg worden ook alle inschrijvingen geannuleerd. De investeerders die al geld in de serie hebben geïnvesteerd, krijgen dat geld terug, inclusief de eventuele inschrijvingskosten.


De voorgefinancierde Notes waarop u inschrijft, verschijnen wel onmiddellijk onder het tabblad “Mijn Notes”, aangezien ze al bevestigd zijn (de lening is al toegekend).