Voor uw inschrijvingen onder het tabblad “Mijn Notes” verschijnen, gaan ze naar het tabblad “Mijn lopende inschrijvingen”.

Wanneer u op Notes inschrijft, is die inschrijving immers niet meteen definitief.


De inschrijving wordt pas bevestigd wanneer aan deze 3 voorwaarden is voldaan:

1. De onderliggende lening moet volledig gefinancierd zijn. Dat wil zeggen dat alle Notes van de Serie moeten zijn ingeschreven.

2. De kredietnemer moet alle gevraagde bewijsstukken hebben bezorgd.

3. De kredietnemer moet zijn leningovereenkomst en alle andere noodzakelijke contractuele documenten hebben ondertekend.


De voorgefinancierde Notes waarop u inschrijft, verschijnen wel onmiddellijk onder het tabblad “Mijn Notes”, aangezien ze al bevestigd zijn (de lening is al toegekend).