Het is een door de kredietnemer ondertekend document. Het staat mozzeno toe om de werkgever van de kredietnemer te vragen mozzeno de achterstallige termijnen te betalen met het loon van de kredietnemer. Die overdracht van loon is strikt geregeld bij wet en heeft slechts betrekking op een beperkt deel van het loon.