De kredietnemer die een kredietovereenkomst afsluit met mozzeno moet een akte van loonoverdracht en verpanding van schuldvorderingen ondertekenen. Het betreft een garantie die aan mozzeno gegeven wordt.

 

Wanneer de lening die de kredietnemer heeft afgesloten wordt verbroken, kan mozzeno dankzij deze garantie toch nog de verplichtingen die uit de kredietovereenkomst voortkomen, uitvoeren. Het gaat dan om de terugbetaling van de lening, eventueel verhoogd met de forfaitaire schadevergoeding, gerechtskosten, nalatigheidsrente en andere kosten voorzien in de kredietovereenkomst.

     

Overdracht van loon:

De overdracht van loon heeft betrekking op het overdraagbaar gedeelte van het salaris van de kredietnemer, de commissies, vervangingsinkomens of uitkeringen zoals beschreven in de artikelen 1409 tot 1412 van het Gerechtelijk Wetboek.      

 

Die overdracht van loon is strikt geregeld bij wet en heeft slechts betrekking op een beperkt deel van het loon.

 

Verpanding van schuldvorderingen:

Het betreft de huidige en toekomstige schuldvorderingen van de kredietnemer, andere dan lonen, ten opzichte van huurders, financiële instellingen, verzekeraars, notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten, schuldbemiddelaars en alle schuldvorderingen tegenover derden die voortvloeien uit prestaties die in hun voordeel werden uitgevoerd.

 

De akte van loonoverdracht en verpanding van schuldvorderingen moet ook door de borgsteller ondertekend worden.