Indien de kredietnemer moeilijkheden heeft om zijn lening terug te betalen, verdient het de voorkeur dat hij snel reageert om betalingsfaciliteiten te vragen.

De kredietnemer moet eerst contact opnemen met mozzeno om zijn problemen uiteen te zetten en faciliteiten te vragen.

Dat verzoek moet worden gedaan in de vorm van een aangetekende brief per post.


Als mozzeno weigert, niet antwoordt binnen een maand na afgifte van de aangetekende brief bij de post of als het voorstel van mozzeno niet past voor de kredietnemer, kan hij betalingsfaciliteiten vragen aan de vrederechter van zijn woonplaats.