Misschien hebt u nog vragen? Hieronder vindt u het antwoord, evenals een e-mailadres waarop u steeds terecht kunt voor meer informatie.

In de praktijk


Kan iedereen toetreden?

Volmondig JA, op voorwaarde dat:

  • Uw lening een looptijd van max. 60 maanden heeft.
  • U bij de afloop van uw lening niet ouder dan 65 jaar bent.
  • U de gezondheidsverklaring ondertekent  die in het AXA Credit Protection toetredingsdocument is opgenomen.

Indien u en uw partner samen een lening aangaan, dan kunt u beiden, in eigen naam, tot AXA Credit Protection toe treden.

Wanneer en hoe kan ik toetreden?

  • Zodra u op mozzeno.com een aanvraag voor een lening invoert, zult u tijdens de procedure automatisch de mogelijkheid krijgen om een AXA Credit Protection aan uw aanvraag toe te voegen. U kunt die aanvaarden of negeren.
  • Bij het doorlopen van de toetredingsprocedure zult u ook een simulatie van de premieberekening te zien krijgen. Deze simulatie is volledig vrijblijvend en heeft voor u geen bindend karakter.
  • Als u bij het online afsluiten van uw lening, beslist om niet tot de collectieve verzekering AXA Credit Protection toe te treden, en u wenst later op uw besluit terug te komen, dan dient u bij uw gebruikelijke verzekeringstussenpersoon langs te gaan. Online toetreden tot AXA Credit Protection, is dan niet meer mogelijk.

Hoe wordt de premie berekend en hoe verloopt de betaling?

  • De premie wordt op het ontleende bedrag berekend en bedraagt 4%. Daarbovenop geldt een premietaks van 4,40%. Een voorbeeld: U wilt bijvoorbeeld uw woning renoveren en leent 10.000,00 €. In dat geval bedraagt de premie: 417,60 €. (berekening: 4% op 10.000,00 € = 400,00 € + 4,4% = 417,60 €).
  • Het bedrag van de enige premie wordt automatisch aan het ontleende bedrag toegevoegd. In bovenstaand voorbeeld is het totaal ontleend kapitaal dus 10.417,6 €.