Indien het bedrag van de lening niet volledig gefinancierd werd, kan het bedrag van de lening niet betaald worden aan de kredietnemer. Bijgevolg is er dan geen leningsovereenkomst. 


Als uw aanvraag na de voorziene termijn helaas niet volledig door onze gemeenschap van investeerders is gefinancierd, willen wij u toch een oplossing aanreiken.

Daarom werken wij ook samen met andere kredietgevers die hun leningen niet onrechtstreeks door particulieren laten financieren. mozzeno handelt als tussenpersoon voor die andere kredietgevers.

Met uw voorafgaande toestemming kunnen wij uw niet-gefinancierde aanvraag overdragen aan een van die andere kredietgevers. De selectie wordt gemaakt op basis van uw aanvraag en uw profiel.

Uw lening is daarna onderworpen aan de voorwaarden van de betreffende kredietgever. U hebt uiteraard wel nog de mogelijkheid om dit nieuwe financieringsvoorstel te weigeren. Sommige voorwaarden die exclusief bij het aanbod van mozzeno hoorden, zoals de beloning voor correcte terugbetaling, zijn dan niet meer van toepassing.