1. De aanvraag: verschillende gegevens worden ingevoerd inzake de reden van de lening, de behoeften en het profiel van de aanvrager.
  2. Het resultaat van de analyse van de leningaanvraag: op basis van de meegedeelde gegevens analyseert mozzeno de aanvraag en of deze past bij uw behoeften en uw situatie. Indien dat het geval is, wordt uw aanvraag pre-aanvaard. Verschillende documenten, waaronder een voorstel van overeenkomst en een aflossingsplan worden dan opgestuurd. Rechtvaardigingsstukken die de in de aanvraag meegedeelde informatie bevestigen, worden eveneens opgevraagd.
  3. De financiering: wanneer de aanvraag pre-aanvaard werd door mozzeno, wordt ze ter financiering voorgesteld aan investeerders.
  4. Definitieve aanvaarding: Indien alle documenten correct werden ingevuld en ondertekend, indien alle gevraagde stavingsstukken werden opgestuurd en ze de meegedeelde gegevens bevestigen, en indien de leningaanvraag volledig werd gefinancierd, is de aanvaarding definitief.
  5. De uitbetaling: als de aanvaarding definitief is, wordt het gevraagde bedrag betaald op de door de kredietnemer in de aanvraag vermelde bankrekening.
  6. De terugbetaling: elke maand betaalt de kredietnemer een deel van het kapitaal en de intresten terug in overeenstemming met het afbetalingsplan dat werd overgemaakt op het tijdstip van de sluiting van de leningsovereenkomst.
  7. De beloning voor correcte terugbetaling: indien de lening gedurende de volledige looptijd werd terugbetaald overeenkomstig de aflossingstabel en alle maandelijkse terugbetalingen ten laatste bij de tweede poging tot debitering werden uitgevoerd.