1. De aanvraag: de aanvrager moet verschillende gegevens invoeren inzake de reden van zijn lening, zijn behoeften en zijn profiel.
  2. Het resultaat van de analyse van de leningaanvraag: op basis van de meegedeelde gegevens analyseert mozzeno de aanvraag en of deze past bij de behoeften en de situatie van de kredietnemer. Indien dat het geval is, wordt de aanvraag voorlopig aanvaard. Verschillende documenten, waaronder een voorstel van overeenkomst en een aflossingsplan worden dan opgestuurd. Bewijsstukken die de in de aanvraag meegedeelde informatie bevestigen, worden eveneens bij de kredietnemer opgevraagd.
  3. De financiering: wanneer de aanvraag voorlopig aanvaard werd door mozzeno, wordt ze ter financiering voorgesteld aan investeerders.
  4. Definitieve aanvaarding: Indien alle documenten correct werden ingevuld en ondertekend, indien alle gevraagde bewijsstukken werden opgestuurd en ze de meegedeelde gegevens bevestigen, en indien de leningaanvraag volledig werd gefinancierd, is de aanvaarding definitief.
  5. De uitbetaling: als de aanvaarding definitief is, wordt het gevraagde bedrag betaald op de door de kredietnemer in de aanvraag vermelde bankrekening.
  6. De terugbetaling: elke maand betaalt de kredietnemer een deel van het kapitaal en de intresten terug in overeenstemming met het afbetalingsplan dat werd overgemaakt op het tijdstip van de sluiting van de leningsovereenkomst.
  7. De beloning voor perfecte terugbetaling: indien de lening gedurende de volledige looptijd werd terugbetaald overeenkomstig de aflossingstabel en alle maandelijkse terugbetalingen ten laatste bij de tweede poging tot debitering werden uitgevoerd.