De PROTECT-garantie verzekert de terugbetaling van drie achterstallige aflossingen en het resterende schuldsaldo van de lening.

Deze PROTECT-garantie wordt aangeboden door mozzeno en zorgt voor een gelijkwaardige dekking voor de onderliggende leningen door de verzekeraar Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros (kantoren in Namen, België).


De kosten van de garantie zijn reeds in mindering gebracht bij het rendement van een serie van Notes.

De beschermingsgraad van de PROTECT-garantie dekt het resterende saldo van de lening en niet de waarde van de series van Notes. Daarom zal het bedrag van de schadevergoeding, zelfs bij een PROTECT-garantie van 100%, iets minder zijn dan het schuldsaldo van de serie van Notes. 


Maximaal verlies dat de investeerder kan lijden, rekening houdend met de risicoklasse en de dekking van de PROTECT-garantie. Dit maximale verlies wordt geleden bij verstek in de eerste maand van de lening.


Risicoklasse
Dekking van de PROTECT-garantie
Maximaal verlies
A
100%
-1,11%
B
100%
-2,15%
C
100%
-3,83%
D
100%
-8,56%
C
80%
-1,83% (21,83%)
D
60%
-1,78% (41,78%)

Het risico op verlies daalt met de tijd. Hoe vroeger het verstek in de looptijd van de lening komt, hoe groter het verlies zal zijn, en omgekeerd.